Algemene leden vergadering

Op Woensdag 19 april vind De Algemene Leden Vergadering  van LR & PC Willis plaats.

Om 20.00 uur willen we beginnen in ons clubhuis.

 Zet deze datum alvast in jullie agenda.

 De notule van de vorige vergadering volgt zo spoedig mogelijk net als de Agenda.

Hopelijk tot ziens

Namens het bestuur