privacy verklaring


Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van de landelijke rijvereniging/ponyclub LR & PC Willis, gevestigd te Wilnis en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40478354. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoons gegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaats vinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1  Wij verwerken (mogelijk)  persoonsgegevens van u indien u:

(a)  lid wordt

(b) zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement

(c)  zich aanmeldt als vrijwilliger

(d) via het contactformulier contact met ons opneemt

(e) zich aanmeldt als sponsor/adverteerder

(f) werkzaamheden voor ons verricht

1.2  Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

(a)  naam

(b)  adres

(c)  email-adres

(d) telefoonnummer

(e) geboortedatum

(f) bankrekeningnummer

1.3  Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):

(a)  het lidmaatschap te effectueren

(b)  contact met u op te nemen

(c)  nieuwsbrieven te verzenden

(d) u aan te melden bij de KNHS

(e) de dienstverlening te verbeteren

2    INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE,WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met de secretaris van LR & PC Willis yvonne@lrpcwillis.nl voor:

(a)  meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;

(b)  vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c)  inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;

(d) correctie, beperking, wissen  of overdracht van uw gegevens;

(e)  bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door LR & PC Willis

3   BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1  Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring

genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen

treffen om uw gegevens te beveiligen.

4   DERDEN

4.1  Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:

(a)  Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond (KNHS)

 4.2 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website en sociale media,  tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2).

5    BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht. De adres gegevens bewaren wij wel i.v.m. bijvoorbeeld het organiseren van een reünie, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2).

6    WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

6.1  Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.

Onderlinge dressuur wedstrijd

8 april vind weer de eerste onderlinge buitenwedstrijd plaats.

Er zal dressuur gereden worden voor de competitie bij de willis locatie aan de bovendijk. Weer volgens het principe 20 min. losrijden en in groepjes van 3 word de 1ste proef van de maand gereden.

wil je meedoen geef je snel op door je naam, naam paard en klasse waarin je wil starten door te mailen naar helma_sultan@hotmail.com

 

Willis Klusdag i.s.m. NL Doet.

Op zaterdag 11 maart is het weer zover.

Om 9.00 uur gaan we beginnen.
Dan gaan we weer klussen.
Het materiaal hok gaan we opruimen.
Op de Hindernissen gaan we beschermdoppen plaatsen.
Enkele planken rond de bak zijn kapot. Deze moeten vervangen worden.
De sloot uitbaggeren waar de pomp moet komen en de aansluiting klaar maken voor de zomer.
Eventueel enkele sproeiers vervangen.
De kantine schoonmaken van Binnen en van buiten.
Inbouw koelkast verwijderen, want de vriezer doet het niet goed.
Heb je tijd om deze dag te komen helpen al is het maar een paar uurtjes geef je op bij yvonne.enthoven@lrpcwillis.nl