Lid worden

Ben je enthousiast geworden over Willis en wil je er graag bij horen?

Je kunt op 3 verschillende manieren lid worden van LR&PC Willis:

Basislidmaatschap LR&PC Willis

Als basislid van LR&PC Willis mag je gebruik maken van alle faciliteiten en activiteiten die wij organiseren. Je krijgt 6 keer per jaar de “Willis Expres” en je hebt toegang tot de website van de vereniging.

Als je nog geen KNHS lid bent, word je door ons bij de KNHS ingeschreven. Je ontvangt dan automatisch de “Paard en Sport”. De kosten voor het KNHS lidmaatschap zullen via Willis in rekening worden gebracht.

“Vriend van Willis”

Mensen die zelf geen paard rijden, maar wel de vereniging een warm hart toedragen kunnen zich opgeven als “vriend van Willis”. Door een bijdrage vanaf 25 euro per jaar te doen krijgen zij 6 keer per jaar de “Willis Expres” en zijn ook van harte welkom op allerlei activiteiten.

“Vrienden van Willis” worden niet ingeschreven bij de KNHS en hebben ook geen stemrecht op de ALV van de vereniging.

Wil je ook lid worden van Willis? Dat kan door hier een inschrijfformulier te downloaden. Vul het formulier in en stuur het op naar het adres dat daar op staat. Wij zorgen dan voor de rest.

Opzeggen lidmaatschap

Je kunt je lidmaatschap schriftelijk opzeggen door vóór 1 november van het lopende jaar een brief of een email te sturen naar het secretariaat van de vereniging. Het lidmaatschap zal dan per 1 januari van het volgende jaar worden beeindigd. Indien je te laat opzegt, zul je nog een jaar contributie verschuldigd zijn.

Contributie 2015

De contributie, te betalen door leden en aspirant-leden, wordt op voorstel van het bestuur jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Voor het vaststellen van de te betalen contributie worden de volgende onderdelen gehanteerd:
Contributie Willis 40,-
Contributie Knhs 1e gezinslid 50,25
Contributie Knhs volgende gezinslid 17,75
Korting automatische incasso 2,50

De volgende kosten zullen door de KNHS direct aan de leden berekend worden.
Startpas Paarden 79,-
Startpas Pony’s 58,-
Startpas Mennen 47,50
Startpas Dubbelspan 24,50 per paard
Behandeling kosten per factuur inzake startpas 3,35
voor de officiele tarieven verwijzen wij naar de knhs website.

een lidmaatschap geldt voor 1 jaar en zal zonder dat daartoe aanleiding is of zonder opzegging door het lid stilzwijgend worden verlengt.
Betaal je je contributie via automatisch incasso dan heb je recht op 2,50 korting.