Lid worden

Je kunt op 3 verschillende manieren lid worden van LR&PC Willis:

Basislidmaatschap LR&PC Willis

Als basislid van LR&PC Willis mag je gebruik maken van de rijbaan indien er geen lessen en/of andere activiteiten zijn. Je hebt voorrang bij het aanmelden voor activiteiten en kan meedoen voor een gereduceerder tarief en je krijgt 4 keer per jaar het clubblad, de “Willis Expres” , van de vereniging.

Als je nog geen KNHS lid bent, word je door ons bij de KNHS ingeschreven. Je ontvangt dan automatisch de “Paard en Sport”. De kosten voor het KNHS lidmaatschap zullen via Willis in rekening worden gebracht.

Willis “Light” startkaartlidmaatschap

“Vriend van Willis”

Mensen die zelf geen paard rijden, maar wel de vereniging een warm hart toedragen kunnen zich opgeven als “vriend van Willis”. Door een bijdrage vanaf 25 euro per jaar te doen krijgen zij 6 keer per jaar de “Willis Expres” en zijn ook van harte welkom op allerlei activiteiten.

“Vrienden van Willis” worden niet ingeschreven bij de KNHS en hebben ook geen stemrecht op de ALV van de vereniging.

Wil je ook lid worden van Willis? Dat kan door Willis-inschrijfformulier-2019 te downloaden. Vul het formulier in en stuur het op naar het adres dat daar op staat. Wij zorgen dan voor de rest.

Opzeggen lidmaatschap

Je kunt je lidmaatschap schriftelijk opzeggen door voor 1 november van het lopende jaar een brief of een  email te sturen naar het secretariaat van de vereniging. Het lidmaatschap zal dan per 1 januari van het volgende jaar worden beeindigd. Indien je te laat opzegt, zul je nog een jaar contributie verschuldigd zijn.

Contributie 2019

De contributie, te betalen door leden en aspirant-leden, wordt op voorstel van het bestuur jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Voor het vaststellen van de te betalen contributie worden de volgende onderdelen gehanteerd:
Contributie Willis   € 40,-
Contributie Knhs    €  25,-

KNHS Tarievenlijst Op de website van de KNHS staat de actuele voor o.a. het lidmaatschap, een startpas, registratiegelden en paspoorten. De tarieven gelden per kalenderjaar, dus van 1 januari t/m 31 december.

Bekijk de wedstrijdtarievenlijst op knhs.nl/tarieven.

een lidmaatschap geldt voor 1 jaar en zal  zonder opzegging schriftelijke opzegging door het lid stilzwijgend worden verlengd.