Willis Expres

De Willis Expres is het clubblad van LR&PC Willis dat 6 keer paar jaar verschijnt. Het blad wordt verspreid onder de leden, donateurs en sponsors en bevat aankondigingen en verslagen van de activiteiten en wedstrijden. Daarnaast wordt er in iedere uitgave aandacht besteed aan een aantal mensen en paarden bij de vereniging. Om de digitale uitgave van de laatste willis expres te lezen klip op deze link Klik hier